محصولات شرکت

محصولات,آناهیتا، محصولات پالایشگاه آناهیتا

محصولات پالایشگاه آناهیتا

پالایشگاه نفت آناهیتا

به طور کلی طرح های فرآیندی پتروپالایشگاه آناهیتا با هدف تجمیع پالایشگاه و پتروشیمی به صورت یکپارچه برای اولین بار در ایران در یک منطقه در نظر گرفته شده است. در حال حاضر دو گزینه کلی با درصد محصولات پتروشیمی/ شیمیایی متفاوت در حال بررسی و مطالعه می‌باشد.