دانش فنی

دانش فنی

شرکت پالایش نفت آناهیتا

پالایشگاه نفت آناهیتا

-  انجام مهندسی پایه و اخذ دانش فنی بخشی از واحدهای فرآیندی پالایشگاه از شرکت های UOP انگلستان؛ TECHNIP KTI ایتالیا؛ HALDOR TOPSO دانمارک؛ KBC هلند و APS ایتالیا