ارزش های سازمانی

ارزش های سازمانی

ارزش ، سازمانی، ارزش سازمانی آناهیتا

پالایشگاه نفت آناهیتا

  چهار‌شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | 12:18   0 نظر    بازدید

 

 ▪  آینده نگری و نوآوری در ساخت و بهره وری

 ▪  ن گاه سازندگی، مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی

 ▪  ا تکاء حداکثری به منابع و توان داخلی با رویکرد توانمندسازی

 ▪  ه مسویی و تعامل موثر با ذینعفان پروژه 

 ▪  ی ادگیری مستمر

 ▪  ت عالی سیستم های مدیریتی

 ▪  ا عتقاد به نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی سازمان

 

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید