شرکت پالایش نفت آناهیتا

شرکت پالایش نفت آناهیتا,آناهیتا,پالایش,پالایشگاه,ارزش های سازمانی آناهیتا,ا,پتروپالایشگاه آناهیتا,فرصت های سرمایه گذاری,فاینانس پروژه نفتی,فاینانس,مگاپروژه

شرکت پالایش نفت آناهیتا

شرايط عمومي استخدام  

*   معتقد به دين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور
*  التزام به قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران
*   رعايت شئونات اسلامي و حجاب در محيط كار
*   نداشتن سابقه همكاري و عضويت در کليه گروه هاي غير قانوني
*   نداشتن اعتياد به مواد مخدر
*   نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم اشتهار به موارد غير اخلاقي
*   نداشتن منع استخدامي از نظر خدمت وظيفه عمومي
*   نداشتن تعهد خدمت و رابطه استخدامي در ساير شركت ها و موسسات
*   برخورداري از سلامت جسماني براي انجام وظايف محوله با توجه به شغل استخدامي مورد نظر
*   قبول تعهد خدمت در محل تعيين شده از طرف شركت