شرکت پالایش نفت آناهیتا

پالایشگاه نفت خام

پالایشگاه نفت خام

پالایشگاه نفت خام

"نهضت کاهش خام فروشی"

یکی از کارهای لازم، نهضت کاهش خام‌فروشی است. اینکه من چندی پیش راجع به وابسته بودن اقتصادمان به نفت اعتراض کردم و در سخنرانی گفتم، ناظر به این است. ما باید کاری کنیم که خام‌فروشی به‌تدریج کاهش پیدا کند، تا اینکه به‌کلی از بین برود؛ باید ارزش افزوده ایجاد کرد.

۱۶:۱۲

۲۹ / ۶ / ۱۴۰۱