ساختار سازمانی شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

ساختار سازمانی,شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

اهداف, پالایشگاه آناهیتا

ساختار سازمانی