سرمایه گذاری | شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

شرکت پالایش نفت آناهیتا,آناهیتا,پالایش,پالایشگاه,ارزش های سازمانی آناهیتا,ا,پتروپالایشگاه آناهیتا,فرصت های سرمایه گذاری,فاینانس پروژه نفتی,فاینانس,مگاپروژه

شرکت پالایش نفت آناهیتا

سرمایه گذاری


"; var result = body.replace(regex, "");