سهامداران شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

سهامداران پالایشگاه آناهیتا, سهامداران,آناهیتا

سهامداران | شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

سهامداران

ترکیب سهامداران اصلی شرکت نفت پالایشگاه آناهیتا عبارتند از:

- 13% صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

- 20% شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران

- 67% سهام دار خصوصی