شرکت پالایش نفت آناهیتا

شرکت پالایش نفت آناهیتا,آناهیتا,پالایش,پالایشگاه,ارزش های سازمانی آناهیتا,ا,پتروپالایشگاه آناهیتا,فرصت های سرمایه گذاری,فاینانس پروژه نفتی,فاینانس,مگاپروژه

شرکت پالایش نفت آناهیتا

پالایشگاه نفت آناهیتا

                                                                                                                                                                                                                                            

شرکت پالایش نفت آناهیتا

مشخصات فردی :

سوابق تحصیلی :

سوابق تحصیلی


ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش مدت تحصیل نام واحد آموزشی شهر محل تحصیل معدل + افزودن سطر جدید
1 x حذف سطرسوابق شغلی:

سوابق شغلی


ردیف نام شرکت یا موسسه مدت فعالیت فعالیت شرکت سمت شغلی کارفرما علت تغییر شغل میزان حقوق دریافتی + افزودن سطر جدید
1 x حذف سطرمهارت در زبانهای خارجی :

زبان های خارجی


ردیف زبان خارجی نوع توانایی میزان تسلط + افزودن سطر جدید
1
خواندن: شنیدن: نوشتن: مکالمه:
عالی: خوب: متوسط:
x حذف سطرمهارت های کامپیوتری:

مهارت ها


ردیف نام برنامه سطح میزان تسلط + افزودن سطر جدید
1 x حذف سطرمهارت های عملی :

مهارت ها


ردیف نوع مهارت میزان تسلط + افزودن سطر جدید
1 x حذف سطرگواهینامه علمی ،تخصصی یا مهارتی اخذ شده:

گواهینامه ها


ردیف نوع مدرک محل اخذ سال اخذ میزان ساعات دوره امکان ارائه گواهی را دارید؟ + افزودن سطر جدید
1 x حذف سطرسایر