تاثیرات اقتصادی طرح

تاثیرات اقتصادی پالایشگاه آناهیتا

شرکت پالایش نفت آناهیتا

پالایشگاه نفت آناهیتا

 

- حل بخش اعظم مشکل اشتغال در منطقه

- افزایش رونق اقتصادی و کسب وکار و همچنین توسعه صنایع پایین دستی استان و منطقه غرب کشور

- جلوگیری از خام فروشی و تولید محصولات پتروپالایشی با ارزش افزوده بالاتر

- امکان صادرات محصولات و فرآورده های نفتی به همسایگان غربی کشور