ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

اهداف, پالایشگاه آناهیتا

پالایشگاه نفت آناهیتا