چشم انداز

چشم انداز،آناهیتا

شرکت پالایش نفت آناهیتا

پالایشگاه نفت آناهیتا