مبلغ سرمایه گذاری طرح

مبلغ سرمایه گذاری طرح آناهیتا, مبلغ آناهیتا, سرمایه گذاری آناهیتا

شرکت پالایش نفت آناهیتا

پالایشگاه نفت آناهیتا

     - برآورد اولیه هزینه سرمایه­ گذاری ثابت و قبل از بهره برداری طرح 3893 میلیون یورو می باشد.