سهامداران

سهامداران پالایشگاه آناهیتا, سهامداران,آناهیتا

شرکت پالایش نفت آناهیتا

پالایشگاه نفت آناهیتا