دلایل توجیهی طرح احداث پالایشگاه

دلایل توجیهی آناهیتا, دلایل احداث آناهیتا

شرکت پالایش نفت آناهیتا

پالایشگاه نفت آناهیتا

-  نیاز فعلی منطقه غرب کشور به فرآورده های نفتی و افزایش روز افزون این منطقه به فرآورده های مزبور و همچنین پیش بینی تقاضای این فرآورده ها در سال­های آتی و عدم امکان برآورده سازی این نیازها باتوجه به ظرفیت پایین پالایشگاه فعلی

    کرمانشاه

 -  وجود الزامات زیست محیطی و ضرورت تولید فرآورده های نفتی منطبق با استاندارد EURO-V

 - احداث طرح آناهیتا در قالب شهرک صنعتی آناهیتا که علاوه بر تضمین تولید فرآورده های نفتی با کیفیت و سودآوری بالاتری ؛ امکان احداث واحدها و پروژه های پایین دستی را موجب ساخته که خود موجب تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر

   و سود آوری بیشتر خواهد بود.

 - برخورداری از برخی تخفیف ها در تامین نفت خام (خوراک پالایشگاه) و همچنین برخی تسهیلات موجب افزایش حاشیه سود اجرای طرح شده است.