دلایل توجیهی طرح احداث پترو پالایشگاه

دلایل توجیهی آناهیتا, دلایل احداث آناهیتا

شرکت پالایش نفت آناهیتا

پالایشگاه نفت آناهیتا

 

  1. - پتروپالایشگاه ها نسل جدیدی از پالایشگاه ها محسوب می شوند که از تجمیع مجتمع های پالایش و پتروشیمی ایجاد شده اند.   

  2.  - در مجتمـع های پتروپالایشگاهی، هدف  تـنها  تـولید سـوخت از جمـله  گـاز مـایع (ال پـی جـی)، بنزیـن، نفت سـفید، گـازوئیل،  مازوت و... نیست، بلکه در کنار چنین محصولاتی فرآورده های ویژه و خوراک های مورد نیاز مجتمع های پلیمری و شیمیایی  نیز تولید و عرضه  می شوند.

  3. - در مجتمــع هــای پتروپالایش، نفت خام به عنوان خــوراک وارد واحـدهای فرآیندی می شود تا ترکیبی از محصولات سوختی و پایه پتروشیمی تولید شود.

  4. -  توسعه پتروپالایشگاه ها باعث افزایش سودآوری و بالا رفتن توان رقابت در بازارهای نفتی می شود،  که این امر زمینه افزایش توسعه پتروپالایشگاه ها در کشورهای پیشرفته بوده است

  5. -  بی اثر کردن تحریم ها و عدم وابستگی به صادرات نفت خام و توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت.

کلیه گزارشهای معتبر حوزه انرژی در دنیا، از افت تقاضای نفت و فرآورده های نفتی به خصوص بنزین و گازوئیل از سال 2025 خبر می دهند. از سویی دیگر چشم انداز مصرف محصولات پتروشیمی در بلندمدت همچنان صعودی است.  لذا عمده کشورهای دارای منابع نفتی،  سعی در ایجاد پتروپالایشگا ه ها برای تولید همزمان محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی از نفت خام را دارند.