مجوزات و امتیازات ویژه طرح

امتیازات ویژه طرح آناهیتا, امتیازات آناهیتا

شرکت پالایش نفت آناهیتا

پالایشگاه نفت آناهیتا

 

- بهره مندی از تخفیف10 درصدی در بهای خوراک نفت خام تخصیصی پالایشگاه به مدت 10 سال از زمان بهره برداری و 5 درصد بعد از آن

- بهره­ مندی از معافیت­­های مالیاتی 13 ساله از زمان بهره برداری به دلیل احداث شهرک صنعتی

- دارا بودن نقش مهم و استراتژیک در تأمین نیازهای منطقه غرب به فرآورده ها و مشتقات نفتی / پتروشیمیایی با احداث شهرک صنعتی آناهیتا

- دارا بودن امتیاز دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی تا میزان 5 .7  درصد هزینه های سرمایه گذاری