تیم مدیریت

اعضاء, هیئت مدیره, آناهیتا,تیم مدیریت,مدیریت پالایشگاه آناهیتا

شرکت پالایش نفت آناهیتا

پالایشگاه نفت آناهیتا