ساختار پالایشگاه

شرکت پالایش نفت آناهیتا,آناهیتا,پالایش,پالایشگاه

شرکت پالایش نفت آناهیتا

پالایشگاه نفت آناهیتا

با هدف مطابقت با نیازمندی های پالایشگاه ، طرح زیر به عنوان ساختار اصلی پالایشگاه انتخاب شد: